Identifikační číslo provozovny (dále jen „IČP") ve smyslu zákona o odpadech slouží pro přesné označení adresy provozovny ohlašovatele nebo partnerského subjektu.