1. musí obsahovat telefonní kód země +420
  2. musí být delší než 13 znaků