www.wegarecycling.cz


Ceny v soutěži

Odměny

Pořadatel soutěže odmění v každé ze dvou kategorii prvních 5 zúčastněných dle celkových výsledků. Výsledky soutěže budou uveřejněny na webových stránkách do 3 dnů po ukončení soutěže. Výherci budou informováni na e-mail.

Účastníci nemohou požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži. Výhru nelze převádět a na výhry ze soutěže neexistuje právní nárok.

Z každé soutěžní kategorie bude odměněno 5 zúčastněných.

1.kategorie – celkové odevzdané množství

  • 1. místo: finanční odměna ve výši 5000,- Kč
  • 2. místo: finanční odměna ve výši 4000,- Kč
  • 3. místo: finanční odměna ve výši 3000,- Kč
  • 4. místo: finanční odměna ve výši 2000,- Kč
  • 5. místo: finanční odměna ve výši 1000,- Kč

2.kategorie – průměrné množství na jednotlivce

  • 1. místo: finanční odměna ve výši 5000,- Kč
  • 2. místo: finanční odměna ve výši 4000,- Kč
  • 3. místo: finanční odměna ve výši 3000,- Kč
  • 4. místo: finanční odměna ve výši 2000,- Kč
  • 5. místo: finanční odměna ve výši 1000,- Kč

Na výhru ze Soutěže neexistuje právní nárok, nárok na  výhru nelze převést.