www.wegarecycling.cz


Mimořádná soutěž

Opět vyhlašujeme mimořádnou soutěž

Do soutěže budou zařazeny všechny zaregistrované školy, školky i mimoškolská zařízení, které od 3. 9. 2018 do 27. 5. 2019 odevzdají naší společnosti více jak 3 000 kg druhotných surovin.
Dne 28. 5. 2019 proběhne losování o věcné dárky, které obdrží 3 vylosovaní.

Výherci budou o své výhře informováni na e-mail. Ceny budou předány osobně do 1. 6. 2019.

GENERALI

Účastníci nemohou požadovat peněžité plnění výměnou za výhru v soutěži. Výhru nelze převádět a na výhru ze soutěže neexistuje právní nárok.