www.wegarecycling.cz


Podmínky a pravidla soutěže

Do soutěže se mohou zapojit veškerá školská i mimoškolská zařízení. Cílem je sběr druhotných surovin.

Všichni zúčastnění sbírají během školního roku druhotné suroviny, které za úplatu předávají společnosti WEGA recycling s.r.o. Po předání je surovina zvážena v areálu společnosti a na základě dané váhy vyplatí pořadatel odpovídající částku zúčastněnému subjektu.

Aktuální ceník obdrží každý, kdo je v soutěži zaregistrovaný. Pořadatel je oprávněn výkupní ceny v průběhu soutěže změnit dle vývoje cen na trhu.

V průběhu soutěže je vedena průběžná evidence svezeného množství druhotných surovin, která je přístupná na webových stránkách v sekci Výsledky.

Objednání dopravy:

Objednávky se uskutečňují na telefonním čísle 774 958 308.

Druh kontejneru množství
malý kontejner (14m3) až 3 000 kg papíru
malý kontejner (20m3) až 6 000 kg papíru
velký kontejner (34m3) až 12 000 kg papíru

V případě minimálního vytížení 3 tun sběrového papíru je doprava poskytnuta účastníkům zdarma. Pokud bude odvezeno menší množství, bude cena úměrně snížena.

Svoz PET lahví a PET víček je prováděn současně se svozem sběrového papíru, nikoli samostatně.

V průběhu školního roku si dopravu účastníci objednávají telefonicky minimálně 14 dní před uskutečněním sběru. Odvozy v měsíci červnu musí být nahlášeny minimálně 21 dní před uskutečněním sběru.

Druhy vykupovaných surovin a přejímací podmínky:

 • Sběrový papír
  Noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých vazeb.
 • Karton
  Papírové a lepenkové obaly (karton, lepenka, veškerý hnědý a šedý papír) - karton je nakládán současně s ostatním sběrovým papírem, je však druhově oddělen dle pokynů řidiče.
 • Plastové víčka
  Víčka od nápojových lahví (PET lahví).
 • Plastové lahve
  Veškeré PET lahve po nealkoholických i alkoholických nápojích.
 • Nápojové kartony - tetrapaky
 • Hliník (plechovky, obaly, směs)
 • Železo

Sběrový papír nesmí obsahovat nežádoucí látky nebo látky nebezpečné:
Např. kovy, plast, sklo, textilie, dřevo, písek, stavební materiály, syntetické látky, voskované materiály, asfaltové papíry, hygienické papíry, papíry od olejů, papíry uhlové, papíry kopírovací, papíry mastné, znečištěné od barev, nerozvláknitelné a lakované papíry, tetrapaky…

PET víčka, PET lahve, tetrapaky, hliník a železo nesmí obsahovat nežádoucí látky nebo látky nebezpečné:
Např. kovy, nečisté plasty, sklo, textilie, dřevo, písek, stavební materiály, syntetické materiály, oleje, barvy, organické látky, zbytky tekutin…

Nakládání surovin do kontejneru probíhá následovně:

Nejdříve se do kontejneru nakládá papír a až poté se dokládá dalším druhem surovin jako např. víčka z PET lahví, PET lahve, hliník… skladované v zavázaných pytlích, v krabicích nebo v jiném vhodném obalu, aby se to nevysypalo (pytle se dokládají nahoru na kontejner, krabice k vratům kontejneru nebo dle pokynů řidiče.)

Platba za odebrané suroviny

Pořadatel se zavazuje poukázat finanční prostředky dle zadaných údajů v přihlášce do soutěže:

 • na bankovní účet
 • bezhotovostně (Vámi vystavená faktura na základě výkupky)
 • poštovní poukázkou typu C na adresu

Splatnost za odebrané suroviny je 21 dní od odvozu.

Výkupky za materiál posíláme pouze na vyžádání.

Finanční prostředky za sběr, který se uskuteční poslední týden v červnu, budou na účet odeslány také 21 dní od odvozu, ale na adresu se budou posílat až poslední týden v srpnu!!!

Finanční odměny

Pořadatel soutěže odmění v každé ze dvou kategorií prvních 5 zúčastněných dle celkových výsledků. Výsledky soutěže budou uveřejněny na webových stránkách do 3 dnů po ukončení soutěže.
Výherci budou informováni na e-mail.

Účastníci nemohou požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži. Výhru nelze převádět a na výhry ze soutěže neexistuje právní nárok.

Z každé soutěžní kategorie bude odměněno 5 zúčastněných:

1.kategorie – celkové odevzdané množství

 • 1. místo: finanční odměna ve výši 5000,- Kč
 • 2. místo: finanční odměna ve výši 4000,- Kč
 • 3. místo: finanční odměna ve výši 3000,- Kč
 • 4. místo: finanční odměna ve výši 2000,- Kč
 • 5. místo: finanční odměna ve výši 1000,- Kč

2.kategorie – průměrné množství na jednotlivce

 • 1. místo: finanční odměna ve výši 5000,- Kč
 • 2. místo: finanční odměna ve výši 4000,- Kč
 • 3. místo: finanční odměna ve výši 3000,- Kč
 • 4. místo: finanční odměna ve výši 2000,- Kč
 • 5. místo: finanční odměna ve výši 1000,- Kč

14. ročník soutěže se koná pod záštitou záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy