www.wegarecycling.cz


IČO: 27650189     DIČ: CZ27650189

WEGA recycling, s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha

Zapsaná v obchodním rejstříku. Vedená u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 121563.

TEL.: 774 958 303

Provozovna Vršce, okres Jičín

Aktuální provozní ceny

Provozovna Vršce, okres Jičín

Aktuální ceny Vám rádi sdělíme na tel.čísle 774 958 309.

Druh cena/kg
200101 / Papír,časopisy,letáky a kancelářský papír 1,80 Kč
150101 / Karton 0,80 Kč
150102 / Folie, Igelit (volně) 0 Kč
160601 / Autobaterie 9,00 Kč
170401 / Měď nová 93,00 Kč
170401 / Měď mix 89,50 Kč
170401 / Mosaz 59,00 Kč
170402 / Hliník 17,00 Kč
170405 / Nerez 12,00 Kč
170405 / Železo - plechy 1,50 Kč
170405 / Železo - polotěžký 2,00 Kč
170405 / Železo - těžký 2,50 Kč

Odpady dle normy ČSN 420030

Před každou dodávkou se informujte o cenách na výše uvedeném telefonním čísle.
Při výskytu nespecifikovaných druhů, které nemáme v ceníku, nás prosím kontaktujte, rádi Vám poradíme.

Odběratel si vyhrazuje právo upravovat tyto ceny po vzájemné dohodě s dodavvatelem na základě dodaného množství, kvality, znečištění a způsobu dopravy.