www.wegarecycling.cz


WEGA recycling s.r.o.

Společnost WEGA recycling, s.r.o. jako významný zpracovatel druhotných surovin, zajišťuje převoz, třídění, lisování a zpracování veškerých recyklovatelných surovin.

Zabýváme se především výkupem,sběrem a prodejem sběrového papíru a igelitu. Dále sbíráme a zpracováváme veškeré recyklovatelné suroviny.

Zajišťujeme kontejnerovou a plachtovou přepravu druhotných surovin po celém středočeském, severočeském a jihočeském kraji. Disponujeme desítkami kontejnerů všech velikostí, které jsme schopni neprodleně a na stálo přistavit k zákazníkovi na sběr druhotných surovin. Dále disponujeme velkým množstvím sběrných boxů, které jsme schopni pravidelně a rychle obměňovat.

Snažíme se ke každému zákazníkovi přistupovat osobně a plně mu vyjít vstříc. Naší přednosti je pružnost a rychlost. Zakládáme si na rychlé platbě za odebrané suroviny.