Škola si vystaví fakturu na základě zaslané výkupky.

    Novela zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., o odpadech, v §18, ukládá, při předání kovového odpadu, povinnost dodavateli poskytnout a odběrateli zaevidovat níže uvedená data předávající osoby, jednající jménem dodavatele.

    ! Nutné vyplnit pouze při předání kovového odpadu (železo a barevné kovy)

    Údaje jsou evidovány v našem interním systému pouze pro níže uvedený účel a v žádném případě nejsou poskytovány třetím osobám. Děkujeme za pochopení.