Do soutěže se mohou zapojit veškerá školská zařízení, hlavním cílem je sběr druhotných surovin.

Všichni zúčastnění sbírají během školního roku druhotné suroviny, které předávají naší společnosti. Suroviny jsou pak na provozovnách naší společnosti zkontrolovány, zváženy a začleněny do příslušného druhu. Na základě dané váhy a dle platného ceníku jsou poté uhrazeny. Finanční prostředky jsou poukázány způsobem, který si soutěžící sám zvolil v registračním formuláři.

Aktuální ceník obdrží každý, kdo je v soutěži zaregistrovaný. Pořadatel je oprávněn výkupní ceny v průběhu soutěže změnit dle vývoje cen na trhu.

V průběhu celé soutěže evidujeme přijmuté množství druhotných surovin, které je přístupné na webových stránkách v sekci Výsledky.

Druhotné suroviny, které se přijmou po ukončení soutěže, budou zaplaceny za stejných podmínek jako v průběhu soutěže, pouze množství bude započítáno až v dalším ročníku.

Objednání dopravy:

Objednávky se uskutečňují na telefonním čísle 774 958 308.

Druh kontejnerumnožství
malý kontejner (14m3)až 3 000 kg papíru
malý kontejner (20m3)až 6 000 kg papíru
velký kontejner (34m3)až 12 000 kg papíru

V případě minimálního vytížení vozidla (3 tuny sběrového papíru) je doprava poskytnuta zdarma. Pokud bude odvezeno menší množství, bude cena úměrně snížena.

Svoz PET lahví a PET víček je prováděn současně se svozem sběrového papíru, nikoli samostatně.

V průběhu školního roku si dopravu účastníci objednávají telefonicky minimálně 14 dní před uskutečněním sběru. Odvozy v měsíci červnu musí být nahlášeny minimálně 21 dní před uskutečněním sběru.

Pokud chcete a máte možnost dodávat druhotné suroviny svoji dopravou na naše provozovny, prosíme o nahlášení návozů předem.

Provozovny:

WEGA recycling s.r.o., provozovna Vavřineč, 277 31 Velký Borek – 775 958 306.
WEGA recycling s.r.o., provozovna Vršce, 507 33 Vršce – 608 958 315.

Druhy vykupovaných surovin a přejímací podmínky:

 • Sběrový papír
  noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých vazeb.
 • Karton
  papírové a lepenkové obaly (karton, lepenka, veškerý hnědý a šedý papír) – karton je nakládán současně s ostatním sběrovým papírem, je však druhově oddělen dle pokynů řidiče.
 • Plastové víčka
  víčka od nápojových lahví (PET lahví).
 • Plastové lahve
  veškeré PET lahve po nealkoholických i alkoholických nápojích.
 • Hliník (plechovky, obaly, směs).
 • Železo.

Sběrový papír nesmí obsahovat nežádoucí látky nebo látky nebezpečné:
Např. kovy, plast, sklo, textilie, dřevo, písek, stavební materiály, syntetické látky, voskované materiály, asfaltové papíry, hygienické papíry, papíry od olejů, papíry uhlové, papíry kopírovací, papíry mastné, znečištěné od barev, nerozvláknitelné a lakované papíry…

PET víčka, PET lahve, hliník a železo nesmí obsahovat nežádoucí látky nebo látky nebezpečné:
Např. kovy, nečisté plasty, sklo, textilie, dřevo, písek, stavební materiály, syntetické materiály, oleje, barvy, organické látky, zbytky tekutin…

Nakládání surovin do kontejneru probíhá následovně:

Nejdříve se do kontejneru nakládá papír a až poté se dokládá dalším druhem surovin jako např. víčka z PET lahví, PET lahve, hliník… skladované v zavázaných pytlích, v krabicích nebo v jiném vhodném obalu, aby se to nevysypalo (pytle se dokládají nahoru na kontejner, krabice k vratům kontejneru nebo dle pokynů řidiče.)

Platba za odebrané suroviny

 • na bankovní účet,
 • bezhotovostně (Vámi vystavená faktura na základě zaslaného vážního lístku – výkupky),
 • poštovní poukázkou typu C na adresu.

Splatnost za odebrané suroviny je 21 dní od odvozu.

Finanční prostředky za sběr, který se uskuteční poslední týden v červnu, budou na účet odeslány také 21 dní od odvozu, ale na adresu se budou posílat až poslední týden v srpnu!!!

Finanční odměny

V každé ze dvou kategorií je odměněno prvních 5 zúčastněných dle celkových výsledků. Výherci budou informováni na e-mail.

Účastníci nemohou požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži. Výhru nelze převádět a na výhry ze soutěže neexistuje právní nárok.

1. kategorie – celkové odevzdané množství

 • 1. místo: finanční odměna ve výši 10000 Kč
 • 2. místo: finanční odměna ve výši 5000 Kč
 • 3. místo: finanční odměna ve výši 3000 Kč

2. kategorie – průměrné množství na jednotlivce

 • 1. místo: finanční odměna ve výši 10000 Kč
 • 2. místo: finanční odměna ve výši 5000 Kč
 • 3. místo: finanční odměna ve výši 3000 Kč

20. ročník soutěže se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy