Do soutěže se mohou zapojit veškerá školská i mimoškolská zařízení, hlavním cílem je sběr druhotných surovin.

Všichni zúčastnění sbírají během školního roku druhotné suroviny, které předávají naší společnosti. Suroviny jsou pak na provozovnách naší společnosti zkontrolovány, zváženy a začleněny do příslušného druhu. Na základě dané váhy a dle platného ceníku jsou poté uhrazeny. Finanční prostředky jsou poukázány způsobem, který si soutěžící sám zvolil v registračním formuláři.

Aktuální ceník obdrží každý, kdo je v soutěži zaregistrovaný. Pořadatel je oprávněn výkupní ceny v průběhu soutěže změnit dle vývoje cen na trhu.

V průběhu celé soutěže evidujeme přijmuté množství druhotných surovin, které je přístupné na webových stránkách v sekci Výsledky.

Druhotné suroviny, které se přijmou po ukončení soutěže, budou zaplaceny za stejných podmínek jako v průběhu soutěže, pouze množství bude započítáno až v dalším ročníku.

Objednání dopravy:

Objednávky se uskutečňují na telefonním čísle 774 958 308.

Druh kontejnerumnožství
malý kontejner (14m3)až 3 000 kg papíru
malý kontejner (20m3)až 6 000 kg papíru
velký kontejner (34m3)až 12 000 kg papíru

V případě minimálního vytížení vozidla (3 tuny sběrového papíru) je doprava poskytnuta zdarma. Pokud bude odvezeno menší množství, bude cena úměrně snížena.

Svoz PET lahví a PET víček je prováděn současně se svozem sběrového papíru, nikoli samostatně.

V průběhu školního roku si dopravu účastníci objednávají telefonicky minimálně 14 dní před uskutečněním sběru. Odvozy v měsíci červnu musí být nahlášeny minimálně 21 dní před uskutečněním sběru.

Pokud chcete a máte možnost dodávat druhotné suroviny svoji dopravou na naše provozovny, prosíme o nahlášení návozů předem.

Provozovny:

WEGA recycling s.r.o., provozovna Vavřineč, 277 31 Velký borek – 775 958 306.
WEGA recycling s.r.o., provozovna Vršce, 507 33 Vršce – 608 958 313.

Druhy vykupovaných surovin a přejímací podmínky:

 • Sběrový papír
  noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých vazeb.
 • Karton
  papírové a lepenkové obaly (karton, lepenka, veškerý hnědý a šedý papír) – karton je nakládán současně s ostatním sběrovým papírem, je však druhově oddělen dle pokynů řidiče.
 • Plastové víčka
  víčka od nápojových lahví (PET lahví).
 • Plastové lahve
  veškeré PET lahve po nealkoholických i alkoholických nápojích.
 • Hliník (plechovky, obaly, směs).
 • Železo.

Sběrový papír nesmí obsahovat nežádoucí látky nebo látky nebezpečné:
Např. kovy, plast, sklo, textilie, dřevo, písek, stavební materiály, syntetické látky, voskované materiály, asfaltové papíry, hygienické papíry, papíry od olejů, papíry uhlové, papíry kopírovací, papíry mastné, znečištěné od barev, nerozvláknitelné a lakované papíry…

PET víčka, PET lahve, hliník a železo nesmí obsahovat nežádoucí látky nebo látky nebezpečné:
Např. kovy, nečisté plasty, sklo, textilie, dřevo, písek, stavební materiály, syntetické materiály, oleje, barvy, organické látky, zbytky tekutin…

Nakládání surovin do kontejneru probíhá následovně:

Nejdříve se do kontejneru nakládá papír a až poté se dokládá dalším druhem surovin jako např. víčka z PET lahví, PET lahve, hliník… skladované v zavázaných pytlích, v krabicích nebo v jiném vhodném obalu, aby se to nevysypalo (pytle se dokládají nahoru na kontejner, krabice k vratům kontejneru nebo dle pokynů řidiče.)

Platba za odebrané suroviny

 • na bankovní účet,
 • bezhotovostně (Vámi vystavená faktura na základě zaslaného vážního lístku – výkupky),
 • poštovní poukázkou typu C na adresu.

Splatnost za odebrané suroviny je 21 dní od odvozu.

Finanční prostředky za sběr, který se uskuteční poslední týden v červnu, budou na účet odeslány také 21 dní od odvozu, ale na adresu se budou posílat až poslední týden v srpnu!!!

Finanční odměny

V každé ze dvou kategorií je odměněno prvních 5 zúčastněných dle celkových výsledků. Výherci budou informováni na e-mail.

Účastníci nemohou požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži. Výhru nelze převádět a na výhry ze soutěže neexistuje právní nárok.

1. kategorie – celkové odevzdané množství

 • 1. místo: finanční odměna ve výši 5000 Kč
 • 2. místo: finanční odměna ve výši 4000 Kč
 • 3. místo: finanční odměna ve výši 3000 Kč
 • 4. místo: finanční odměna ve výši 2000 Kč
 • 5. místo: finanční odměna ve výši 1000 Kč

2. kategorie – průměrné množství na jednotlivce

 • 1. místo: finanční odměna ve výši 5000 Kč
 • 2. místo: finanční odměna ve výši 4000 Kč
 • 3. místo: finanční odměna ve výši 3000 Kč
 • 4. místo: finanční odměna ve výši 2000 Kč
 • 5. místo: finanční odměna ve výši 1000 Kč

17. ročník soutěže se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.