Bez řádné registrace není účast v soutěži možná. Přihláška je platná vždy na daný školní rok.

Všechna pole, krom polí označených jako nepovinná, jsou povinná.

Informace o webu a GDPR ke stažení zde.

Novela zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., o odpadech, v §18, ukládá, při předání kovového odpadu, povinnost dodavateli poskytnout a odběrateli zaevidovat níže uvedená data předávající osoby, jednající jménem dodavatele.

! Nutné vyplnit pouze při předání kovového odpadu (železo a barevné kovy)

Údaje jsou evidovány v našem interním systému pouze pro níže uvedený účel a v žádném případě nejsou poskytovány třetím osobám. Děkujeme za pochopení.